ISO 14001 Milieuzorg en duurzaamheid

Milieuzorg en duurzaamheid worden steeds belangrijker voor bedrijven en instanties. Het is ook voor u prima in te richten. Met een ISO 14001-certificaat toont u aan dat uw bedrijf actief maatregelen neemt om de impact op het milieu te beperken. In veel gevallen is dit certificaat ook vereist in tenders en aanbestedingen.

Wat is ISO 14001?

De ISO 14001-norm is een internationaal geaccepteerde standaard voor milieu managementsystemen. Met het behalen van het certificaat bewijst u dat uw bedrijf zich bewust is van de milieurisico’s die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen en dat u deze risico’s probeert te beperken.
Bedrijven vanuit iedere branche kunnen zich certificeren voor een ISO 14001. Waarom dat zo is? Het gaat over de wijze waarop een bedrijf is ingericht om milieuprestaties te verbeteren en negatieve impact te beperken. De toepassing van ISO 14001 kan echter wel per branche variëren.

Het ISO 14001 managementsysteem

Het managementsysteem maakt het beheer van uw processen en uw werkwijze een stuk eenvoudiger. Zo is de HLS-structuur toegepast, is er minder aandacht voor een handboek en procedures en onder andere meer aandacht voor stakeholders, risico-benadering, milieurisico’s, en competenties van uw medewerkers.
Hiermee houdt u uw processen overzichtelijk en beheersbaar. Ook staat er hoe u probeert uw milieubeleid actueel te houden en hoe u dit zowel intern als extern communiceert.

Een ISO 14001 stappenplan

Hoe gaat het behalen van een ISO 14001-certificering in zijn werking? Wanneer u gebruik wilt maken van onze expertise, hanteren we altijd een stappenplan om u zo snel mogelijk op weg te helpen. Namelijk:
1. Het bepalen van uw context (stakeholders, wet- en regelgeving, markt/maatschappij);
2. Een inventarisatie van de milieuaspecten van uw bedrijfsprocessen;
3. Samen bepalen van uw werkwijze voor de meest significante milieuaspecten;
4. Borging van de kritische punten in uw bedrijfsvoering;
5. Vastlegging in uw werkwijze / managementsysteem;
6. Jaarlijkse evaluatie van de werkwijze en registraties.

Adviesbureau Schattorie kan u ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw kwaliteitszorgsysteem. Als u deze werkzaamheden aan ons uitbesteedt, zorgen wij dat u vooraf weet op welke wijze wij de werkzaamheden uitvoeren en wat u met het traject bereikt.

heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van certificeringstrajecten. Wilt u meer weten over ISO 14001 en wat Adviesbureau Schattorie op het gebied van ISO 14001 certificering voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!