ISO 9001

ISO 9001
Het is de norm op het gebied van kwaliteitsmanagement: de ISO 9001. Het wordt wereldwijd erkent en met het behalen van de norm toont u aan dat uw producten en diensten van bepaalde kwaliteit zijn: zoals de klant van u verwacht. Praktisch gezien is het een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid.

Wat is ISO 9001?

Uw bedrijf en de diensten die u als bedrijf verleent hebben een bepaalde kwaliteit. De ISO 9001 norm (volledige titel: NEN-EN-ISO 9001) maakt deze kwaliteit zichtbaar en uw certificaat is hiervan het bewijs. Verschillende opdrachtgevers, zoals overheden en grote bedrijven, vragen om een ISO 9001 certificering wanneer zij u een opdracht gunnen of wanneer u gevraagd wordt om mee te doen in een aanbesteding of tender. De ISO 9001 wordt wereldwijd erkend.

Wat betekent de ISO 9001 voor opdrachtgevers?

Voor uw opdrachtgevers betekent deze ISO-norm met name ‘zekerheid’. Uw heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan, uw product voldoet aan alle wettelijke en contractuele eisen en uw medewerkers beheersen de processen die de norm met zich mee brengt. Maar de kwaliteitsnorm kent uiteraard ook veel voordelen voor uw organisatie, namelijk:
• Het is een best-practice en geeft aandacht aan de meest relevante bedrijfsonderdelen
• Bij een goede begeleiding, wat u van ons mag verwachten, helpt ISO 9001 bij een heldere missie, inzicht in uw context, goede marktpositionering en sterke organisatie zodat bedrijfsresultaat slechts een logisch gevolg is
• Het verminderd verspilling en verhoogt uw klanttevredenheid
• Risico’s zijn vooraf in kaart gebracht, mogelijke gevolgen afgewogen en geaccepteerd
• Volgens onderzoek behaalt 60% van de bedrijven met een ISO 9001-certificering een hogere omzet.

ISO 9001:2015

Sinds 1 september 2015 is de nieuwe ISO normering van kracht. De eisen voor ISO 9001 zijn op bepaalde onderdelen ingrijpend aangepast/aangevuld. Zo is de HLS-structuur toegepast, is er minder aandacht voor een handboek en procedures en onder andere meer aandacht voor stakeholders, risico-benadering en competenties van uw medewerkers. Inmiddels moet iedereen over zijn naar de ISO 9001:2015 versie.

ISO 9001 managementsysteem

Om de kwaliteit van uw organisatie aan te tonen bekijkt de certificerende instantie de maatregelen die u hiervoor hebt vastgelegd in een zogenaamd ISO 9001 managementsysteem en toetst deze aan de realiteit op de werkvloer. Het behalen van de ISO 9001 norm draait om het inventariseren van kwaliteitsrisico’s, het aanpakken van kritische punten en het vastleggen van processen binnen uw organisatie waar nodig..

Adviesbureau Schattorie kan u ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw kwaliteitszorgsysteem. Als u deze werkzaamheden aan ons uitbesteedt, zorgen wij dat u vooraf weet op welke wijze wij de werkzaamheden uitvoeren en wat u met het traject bereikt.

Adviesbureau Schattorie heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van certificeringstrajecten. Wilt u meer weten over ISO 9001 en wat Adviesbureau Schattorie op het gebied van ISO 9001 certificering voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!