ISO 9001 is dé norm voor kwaliteitsmanagement

ISO 9001 biedt de gebruiker een instrument bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze norm geeft de eisen weer om processen te borgen en te verbeteren die belangrijk zijn voor het verhogen van klanttevredenheid. Klanttevredenheid wordt verhoogd door te voldoen aan eisen van klanten, aan eisen van de organisatie zelf, aan wet- en regelgeving en door continue verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. ISO 9001 kan door interne en externe partijen (waaronder certificerende instellingen) worden gebruikt om te beoordelen of een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem aanwezig is. Daarmee is ISO 9001 geschikt voor certificatie en gebruik in contractuele situaties. ISO 9001 bevat de High Level Structure (HLS), de basisstructuur met kerneisen voor managementsysteemnormen. Deze eenduidige structuur vergemakkelijkt het integreren van ISO-managementsystemen.

De HLS houdt in dat de hoofdstukindeling bij de verschillende normen hetzelfde is, namelijk:

 • Hoofdstuk 0: Inleiding
 • Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied (Scope)
 • Hoofdstuk 2: Normatieve verwijzingen
 • Hoofdstuk 3: Definities
 • Hoofdstuk 4: Context van de organisatie
 • Hoofdstuk 5: Leiderschap
 • Hoofdstuk 6: Planning
 • Hoofdstuk 7: Ondersteuning
 • Hoofdstuk 8: Uitvoering
 • Hoofdstuk 9: Evaluatie
 • Hoofdstuk 10: Verbetering

De belangrijkste wijzigingen van ISO 9001:2015 ten opzichte van ISO 9001:2008 zijn:

 • De focus op leiderschap en betrokkenheid bij het topmanagement
 • Risicogericht denken
 • Bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen
 • Nadruk op het meten en aanpassen van doelstellingen
 • Communicatie en bewustwording
 • Minder voorgeschreven eisen