Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) implementatie en certificering

Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) implementatie en certificering
WAT IS VCA?
De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Veiligheid van uw medewerkers is natuurlijk van groot belang voor u als organisatie, maar ook opdrachtgevers zien graag dat de arborisico’s tot een minimum worden beperkt.
Als bedrijf kunt u een VCA-certificering behalen wanneer u aantoonbaar veilig werkt, de minimale wettelijke arbopunten hebt ingevuld en de operationele (technische) medewerkers hun VCA-certificaat hebben behaald. VCA-certificering is de meest voorkomende certificering in Nederland waarmee u aantoont dat u als organisatie aandacht hebt voor veilig werken.

WAAROM EEN VCA-CERTIFICERING BEHALEN?

Als dienstverlenende organisatie zijn er risico’s aan uw werk gebonden. Uw medewerkers werken op een steiger, werken langs wegen met verkeer of werken met allerlei machines waar risico’s aan verbonden zijn. Hoe garandeert u hun veiligheid? Vooral in branches als de bouw, productie, industrie en sloopwerk spelen deze veiligheidsrisico’s een grote rol.
Wanneer u als bedrijf VCA-gecertificeerd bent weet uw opdrachtgever dat al uw medewerkers zelfbewust zijn van de risico’s van hun vak, dat zij weten hoe zij voorzorgsmaatregelen moeten nemen en weten hoe zij moeten handelen in noodsituaties. Kortom: u heeft nagedacht over risicoverkleining.
Dingt u mee met aanbestedingen en tenders? Dan behaalt u meestal grote voordelen met uw VCA-certificaat. De momenteel geldende normversie is de VCA 2017/6.0 versie welke in het voorjaar van 2018 is uitgekomen en de VCA 2008/5.1 heeft vervangen.

DE VOORDELEN VAN EEN VCA-CERTIFICAAT

• Het geeft opdrachtgevers en klanten vertrouwen
• Risicovolle werkzaamheden en processen worden continu verbeterd
• Uw medewerkers worden praktisch meegenomen in gezond en veilig werken
• Voordeel van gunning bij tenders of aanbestedingen
• Praktische checklist om veilig te werken en te voldoen aan de geldende arbo-wetgeving
• Het is ook een goede start en opstap naar de ISO 45001 (arbo-norm)

ADVIES OVER EEN VCA-CERTIFICERING

Adviesbureau Schattorie kan u ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw VCA systeem. Als u deze werkzaamheden aan ons uitbesteedt, zorgen wij dat u vooraf weet op welke wijze wij de werkzaamheden uitvoeren en wat u met het traject bereikt.

Adviesbureau Schattorie heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van certificeringstrajecten. Wilt u meer weten over VCA en wat Adviesbureau Schattorie op het gebied van VCA certificering voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op

VCU

De afkorting VCU staat voor VG Checklist Uitzendorganisaties. Aannemers. VCU-certificatie is bedoeld voor uitzendorganisaties, die uitzendkrachten ter beschikking stellen aan bedrijven/inleners, met overdracht van hiërarchisch gezag toezicht. VCU heeft betrekking op uitzendkrachten die werkzaamheden uitvoeren met en/of onder verhoogd risico.

Wat is VCU precies? De Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties is afgeleid van VCA. Het VCA is gericht op veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). VCU is gericht op veiligheid en gezondheid. Hieraan is een VG-beheersysteem gekoppeld. Een uitzendbureau dat in bezit is van een VCU certificaat kan daarmee aantonen dat het in bezit is van een VG-beheersysteem. VCU gecertificeerde uitzendbureaus kunnen flexibel personeel beschikbaar stellen aan bedrijven in de techniek die VCA gecertificeerd zijn.
De meeste VCA gecertificeerde bedrijven voeren werkzaamheden uit in een werkomgeving waarin het risico op letsel aanwezig is. Werken in een risicovolle omgeving vereist een zorgvuldige houding en een bepaald kennisniveau van veiligheidsaspecten. Een risicovolle werkomgeving kan men onder andere aantreffen in de olie en gasindustrie, op de bouwplaats, in de scheepsbouw en fabrieken. Uitzendbureaus die personeel bemiddelen in deze werkgebieden doen er goed aan om zich VCU te laten certificeren. Niet alleen het uitzendbureau dient gecertificeerd te zijn ook de intercedenten en andere interne uitzendmedewerkers dienen een VCU certificaat te behalen. De flexwerkers die door het uitzendbureau worden bemiddelt dienen een VCA certificaat te behalen.

DE VOORDELEN VAN EEN VCU-CERTIFICAAT

• Het geeft opdrachtgevers en klanten vertrouwen
• Risicovolle werkzaamheden en processen worden continu verbeterd
• Uw medewerkers worden praktisch meegenomen in gezond en veilig werken
• Voordeel van gunning bij tenders of aanbestedingen
• Praktische checklist om veilig te werken en te voldoen aan de geldende arbo-wetgeving

ADVIES OVER EEN VCU-CERTIFICERING

Adviesbureau Schattorie kan u ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw VCU systeem. Als u deze werkzaamheden aan ons uitbesteedt, zorgen wij dat u vooraf weet op welke wijze wij de werkzaamheden uitvoeren en wat u met het traject bereikt.

Adviesbureau Schattorie heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van certificeringstrajecten. Wilt u meer weten over VCU en wat Adviesbureau Schattorie op het gebied van VCU certificering voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op